Cookie-policy

Denna webbplats och anknutna webbplatser publiceras av:
IDG International Data Group AB (“IDG”)
106 78 Stockholm
Sverige

På denna webbplats samlar vi in viss information med hjälp av kakor (”cookies”) och annan teknik.

Vi uppskattar att du besöker IDG:s webbsidor. Vi vill slå vakt om din rätt till skydd av personuppgifter och av den information som du lämnar till oss, och vi vill att du ska känna till hur vi använder och skyddar den information som vi samlar in om dig. IDG respekterar rätten till skydd av personuppgifter och tillämpar god sed så som den definieras i gällande lagar och bestämmelser om skydd av personuppgifter, däriband EU:s Dataskyddsförordning (General data protection regulation, GDPR).

Denna kakpolicy beskriver, liksom IDG:s personuppgiftspolicy IDG:s policy och praxis när det gäller användning av den information som samlas in på denna webbplats, liksom din rätt till skydd av dina personuppgifter.

Genom att du besöker denna webbplats och samtycker till denna kakpolicy godkänner du att IDG och samarbetande projekt, såsom de beskrivs i personuppgiftspolicyn, får placera ut kakor i enlighet med beskrivningen här nedanför, och du godkänner att IDG samlar in, delar med sig av och använder dina personuppgifter för personanpassning av annonser och andra tjänster när du samtycker till det. Läs mer om samtycke för personligt anpassade annonser på vår integritetssida.

Därför använder vi kakor

Kakor förbättrar din upplevelse. Vi använder kakor för att du ska kunna hämta denna webbplats snabbare och mer effektivt. Kakorna gör att vi kan särskilja dig från andra besökare, vilket innebär att vi känner igen dig vid varje besök. Kakor gör också att vi kan spara dina preferenser och därmed förbättra din upplevelse av denna webbplats, bland annat genom att du kan ställa in dina personliga preferenser. Våra partner i marknadsföring samlar också in data om webbsidevisningar för att du ska kunna få se reklam som är mest relevant för dig.

Vad är kakor?

Kakor (”cookies”) är korta textfiler som sparas på användares dator, surfplatta eller mobiltelefon (hädanefter sammanfattat med ”dator”) när du besöker en webbsida. En kaka brukar innehålla namnet på domänen som den kommer ifrån, kakans livslängd och ett slumpmässigt framtaget unikt nummer eller annat värde.

De kakor som IDG använder identifierar dig som unik användare genom ett spårnings-ID. Själva kakan är anonym och innehåller inga personuppgifter, utom om du själv har lämnat ifrån dig sådana, som till exempel om du anger ditt namn och din e-postadress när du fyller i ett registreringsformulär.

Vilka slags kakor använder vi? 

Vi använder fyra slags kakor för att förbättra din upplevelse av våra webbsidor: Nödvändiga, prestandakakor, funktionella kakor och beteendebaserade reklamkakor / tredjepartskakor:

1. Nödvändiga kakor

Det är kakor som behövs för att vi ska kunna leverera våra webbsidor. Utan sådana kakor skulle våra webbsidor inte fungera som de ska. Vi använder till exempel kakor för att känna igen besökare som har registrerat sig för att få tillgång till premiuminnehåll på våra webbsidor.

2. Prestandakakor

Denna typ av kakor använder vi för att mäta hur bra våra webbsidor fungerar och hur besökarna interagerar med dem. Kakorna ger oss information som gör att vi kan förbättra de produkter som vi erbjuder våra besökare. Dessutom visar de vad som kan behöva tillsyn. Sådana kakor kan placeras ut av tredje part, till exempel Google Analytics, men de data som samlas in hanteras av oss och används enbart för att vi bättre ska förstå och kunna förbättra denna webbplats.

3. Funktionella kakor

Funktionella kakor använder vi för att komma ihåg dina inställningar och preferenser på våra webbsidor. De kan till exempel spara ditt personliga användar-ID.

4. Reklamkakor / Tredjepartskakor

Dessa kakor används för att vi ska kunna erbjuda personanpassad reklam som vi tror är relevant för dig. Dessutom placerar några av våra partner ut kakor genom våra webbsidor för att kunna förse dig med personanpassad reklam även när du besöker andra webbplatser.

Beteendebaserad reklam på webben är ett sätt att välja ut reklam på de webbsidor som du besöker och göra dem relevanta för dina intressen. Detta görs genom att sammanföra gemensamma intressen baserat på vad du tidigare gjort på webben. Reklamen visas sedan för dig när du besöker webbsidor som passar ihop med dessa intressen.

Kakor för personligt anpassade annonser kräver ditt samtycke. Du kan läsa mer om denna hantering på vår integritetssida.

Dataskyddsförordningen och din rätt till skyddade personuppgifter i EU

EU:s Dataskyddsförordning (Förordning (EU) 2016/679, hädanefter GDPR) ger invånare i Europeiska unionen nya rättigheter och förstärker vissa redan existerande rättigheter när det gäller skydd av personuppgifter.

I den utsträckning som en kaka som utplacerats av IDG eller av tredje part, så som beskrivs här ovanför, unikt kan identifiera en dator, eller den person som använder dator, är det personuppgifter enligt GDPR. Därför gäller personuppgiftspolicyn för alla sådana personuppgifter som har samlats in från besökarna.

Förändringar och uppdateringar av IDG:s kakpolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna kakpolicy när som helst om det är nödvändigt. Vi kommer att publicera ett meddelande på denna webbplats om vi gör betydelsefulla ändringar av kakpolicyn, men du bör också besöka denna webbplats regelbundet för att repetera den gällande policyn.

Kan vi stå till tjänst? Så tar du kontakt med IDG

Frågor, påpekanden eller klagomål:

Om du har frågor, påpekanden eller klagomål som gäller IDG:s personuppgiftspraxis när det gäller kakor, eller denna kakpolicy, ber vi dig att ta kontakt med vårt dataskyddsombud.

Om du anser att dina rättigheter när det gäller skydd av dina personuppgifter har åsidosatts av IDG, och IDG inte har handlagt ditt klagomål på godtagbart sätt har du och varje invånare i EU rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen eller annan relevant tillsynsmyndighet.

IDG:s dataskyddsombud

Mr. John McGill
c/o IDG Direct
Milennium House
Great Strand Street
Dublin 1
Ireland

Email: GDPR@idgcommunications.com