Våra event och kurser

IDG erbjuder många olika sorters event och kurser. Vi har inspirationsevent såsom Webbdagarna, träffar för utvecklare, arenor för upphandlare, kurser inom it och innovation, rundabordssamtal för it-beslutsfattare och mycket annat. Besök dessa event för att bli inspirerad, få kunskaper och lära av andras erfarenheter, träffa leverantörer och nätverka med andra deltagare. Somliga event är kostnadsfria, och andra är belagda med en avgift.

Vi anordnar många event i samarbete med partners som deltar under våra event. Exempelvis kan vi ha utställningsmontrar, specialerbjudanden på plats och workshops och presentationer från våra partners på scen.

Sajterna kring våra event använder webbanalys och data för personligt anpassade annonser. Se mer om denna sorts hantering på vår integritetssida för webbtjänster.

För att använda denna tjänst informeras du om vår personuppgiftshantering samt godkänner villkor, och blir därmed kund till IDG.

Så använder du tjänsten

Du anmäler dig till våra event- och kurser via våra event- och kurssajter. Själva bokningssystemet, med betalfunktion ligger hos vår partner Trippus. För digitala event använder vi plattformen Hopin, här finns deras privacy policy. IDG Academys onlinekurser använder Zoom.

Information om hur du använder Hopin som deltagare

Vilka personuppgifter sparar ni om mig som användare?

Ditt namn, det företag du jobbar på, din befattning, ditt telefonnummer och din e-postadress, kostpreferenser och betaluppgifter är de vanligaste uppgifterna vi sparar. Ibland kan det förekomma frågor i stil med undersökningar före och under ett event, exempelvis “vad är högst prioriterat på ditt företag just nu?” och feedback kring innehåll och presentatörer.

Varför sparar ni dessa personuppgifter?

Vi sparar dessa för att kunna ta emot dig på våra event och kurser, skicka nödvändig information, ta betalt och respektera kostpreferenser, knyta kontakt med våra partners samt kontinuerligt förbättra vårt innehåll och presentation.

Hur behandlar ni mina personuppgifter inom tjänsten?

Vi använder dina uppgifter för att skicka information inför eventet samt utvärdering och material efter eventet. Vi använder dem för att ordna betalning och hantera exempelvis kostpreferenser. Dina svar på undersökningsfrågor kan användas för översikt och statistik. Dina uppgifter kan delas med partners till eventet, som då blir personuppgiftsansvariga.

Var lagrar ni personuppgifterna?

Uppgifterna sparas i vår centrala kunddatabas (i Sverige), i vår applikationsplattform (Trippus i Sverige), vår faktureringspartner (Arvato i Sverige), hos vår leverantör för epostutskick (Webpower i Europa), hos vår undersökningspartner (Questback i Sverige)  samt i egna loggar och integrationstjänster (hos Amazon Web Services på Irland).

Hur motiverar ni hanteringen av mina personuppgifter?

Vi hänvisar till fullgörande av avtal för hanteringen. Bokföringslagen kräver att bokföringsuppgifter sparas i sju år och i de fallen handlar det om att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.