Vår direktmarknadsföring till dig som kund

Ibland har vi nya tjänster vi tror våra befintliga kunder kan ha stor nytta av. Här vill vi med ett exempel på en kampanj beskriva hur processen går till, och hur vi motiverar hanteringen.

En exempelkampanj

Låt säga att vi har en rapport för it-beslutsfattare som handlar om artificiell intelligens, som man kostnadsfritt kan beställa från våra sajter. Det ligger i vårt intresse att den rapporten läses av it-beslutsfattare eftersom vi verkar för att driva på ett bättre teknikanvändande i Sverige.

Vår målgrupp

Vi vänder oss för denna kampanj till it-beslutsfattare. Genom våra verktyg söker vi igenom vår kunddatabas med kriterier där vårt erbjudande är så relevant som möjligt. I detta fall söker vi exempelvis efter it-beslutsfattare som tagit del av andra tjänster inom artificiell intelligens eller närliggande områden. Det kan exempelvis vara våra event inom området. Detta blir vår mottagargrupp.

Vi respekterar ditt nej tack

Vår mottagargrupp rensas från alla kunder som frånsagt sig marknadsföring från oss. Det kan man göra i varje erbjudande vi skickar ut, samt på vår tjänst för att invända mot epostmarknadsföring. För att säkerställa att vi bara skickar relevant information kräver vi att varje utskick vi gör har namn, telefonnummer och epostaddress till ansvarig i sidfoten.

Så motiverar vi hanteringen

För kampanjer av detta slag hänvisar vi till intresseavvägning som rättslig grund. Vi har flera intressen i att genomföra denna sorts marknadsföring. Vi kan ha ekonomiska incitament, såsom när vi vill sälja biljetter till event eller förmedlar rapporter från affärspartners, eller bygga en djupare förståelse för våra kunder och teknikmarknaden. Denna behandling är nödvändig för att nå ut till våra kunder under den tid då erbjudandet är aktuellt. Vi ser inte denna hantering som en kränkning mot våra kunders grundläggande rättigheter utan jobbar för att kommunikationen ska vara ytterst relevant genom rätt meddelande till rätt mottagargrupp. Vi informerar om denna hantering i våra villkorstexter och i anmälningsformulär. Vi hänvisar till skäl #47 i dataskyddsförordningen för mer detaljer.

Vi erbjuder alla kunder att tacka nej till framtida utskick i varje marknadsföringsbrev vi skickar ut med minimal ansträngning, och ger möjligheten att när som helst invända mot e-postmarknadsföring på denna integritetsportal.