Meddelande om upphovsrätt

IDG Communications, Inc. (d/b/a Foundry) (”Foundry”) respekterar upphovsrättsinnehavarnas rättigheter. Om du anser att ditt arbete har använts på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten, vänligen förse Foundry med följande information genom att skicka ett e-postmeddelande till copyright@idg.com eller genom att skicka ett meddelande till den adress som anges nedan:

  1. Underskrift av upphovsrättsinnehavaren eller dennes ombud, i fysisk eller elektronisk form.
  2. En beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket som påstås vara föremål för intrång.
  3. Identifiering av (i) det eller de upphovsrättsskyddade verk som kränkts; (ii) den kränkande aktiviteten; och (iii) platsen för den kränkande aktiviteten (vanligtvis genom att ange URL).
  4. Kontaktuppgifter till avsändaren av meddelandet, inklusive en e-postadress.
  5. Ett uttalande om att anmälaren i god tro anser att materialet inte är tillåtet av ägaren till den immateriella egendomen eller upphovsrätten, dess ombud eller lagen.
  6. Ett uttalande om att den information som lämnats är korrekt och att anmälaren är behörig att göra klagomålet på uppdrag av ägaren till den immateriella egendomen eller upphovsrätten.

För frågor om upphovsrätt, vänligen kontakta:

E-post: copyright@idg.com

Post: Attn: Legal Department
International Data Group, Inc.
140 Kendrick Street, Building B
Needham, MA 02494
USA