Våra tidningar

Det här gäller när du prenumererar på vår papperstidning PC för Alla.

När du tecknar prenumereration informeras du om vår personuppgiftshantering samt godkänner villkor, och blir därmed kund till IDG.

Så använder du tjänsten

Du tecknar en prenumeration här:
PC för Alla: www.kundservice.net/order/Product/Product?product=PFA

Vilka personuppgifter sparar ni om mig som användare?

Vi sparar relevanta kunddata såsom namn, postadress, epostadress och i vissa fall fakturainformation. Dessa kopplas till ett kundnummer.  Använder du PC för allas kundklubb lagras dessutom ett lösenord kopplat till tjänsten.

Varför sparar ni dessa personuppgifter?

För att kunna ta betalt för och leverera respektive tidning och kringtjänster.

Hur behandlar ni mina personuppgifter inom tjänsten?

Personuppgifterna hanteras i våra prenumerationsregister som sköts av Pressdata (ägt av Titeldata) och lagras i Sverige för vår räkning. Adresser skickas till tryckeriet där de trycks på tidningarna. Pressdata sköter också vår kundtjänst H1 vars personal använder registret för att verifiera att personen är kund.

Är du prenumerant på PC för Alla kommer du dessutom åt kundklubben som drivs av Revide. Kundklubben använder data från prenumerationsregistret för att verifiera att du är prenumerant och gör det möjligt för dig att komma åt förmåner och erbjudanden.

Var lagrar ni personuppgifterna?

Hos Pressdata (numera ägt av Titeldata), på servrar placerade i Sverige. I samband med prenumerationskampanjer använder vi också plattformen Unbounce som mellanlagrar uppgifterna innan de skickas till Pressdata. 

Hur motiverar ni hanteringen av mina personuppgifter?

Vi hänvisar till fullgörande av avtal för hanteringen.