Vår förmedlingstjänst för whitepapers

Vi erbjuder våra läsare att kostnadsfritt beställa whitepapers, teknikrapporter, undersökningsmaterial och redaktionella kompendium via vår whitepapersajt. Detta är dokument som erbjuds av många olika avsändarföretag via tjänsten. Dokumenten är enbart för professionellt bruk, och är till för att ge insikt i komplexa lösningar för företag och knyta kontakt mellan de som söker förståelse för ämnesområdet och de leverantörer som erbjuder lösningar. Det kan exempelvis vara en rapport från ett företag om hur man strategiskt hanterar it-säkerhetsfrågor i en molnmiljö, vilket kan vara intressant för en it-säkerhetschef.

Detta är en av våra tjänster som använder webbanalys och data för personligt anpassade annonser. Se mer om denna sorts hantering på vår integritetssida för webbtjänster.

För att använda denna tjänst informeras du om vår personuppgiftshantering samt godkänner villkor, och blir därmed kund till IDG.

Så använder du tjänsten

På sidan finner du en mängd olika avsändare du kan beställa dokument från. Det gör du genom att fylla i dina uppgifter, godkänner villkoren för tjänsten och slutför din beställning. Din beställning skickas till din epostadress.

När du beställer ett dokument från ett avsändarföretag behöver du godkänna villkoren och att du kan bli kontaktad med erbjudanden. Detta är nödvändigt för att företaget ska kunna kontakta dig för uppföljning av din beställning.

Vilka personuppgifter sparar ni om mig som användare?

Ditt namn, det företag du jobbar på, antal anställda i företaget, din befattning, ditt telefonnummer och din e-postadress är de vanligaste uppgifterna vi frågar efter. Utöver det kan du svara på frågor av undersökningskaraktär, exempelvis om ditt företag ämnar att starta ett projekt inom ett relevant område.

Varför sparar ni dessa personuppgifter?

Vi sparar dessa för att skicka dig dokumentet du beställt, och för att möjliggöra kontakt med avsändarföretaget när det är relevant.

Hur behandlar ni mina personuppgifter inom tjänsten?

Dina uppgifter kan skickas till avsändarföretaget, med undantag för om du inte kan anses ha en relevant relation till ämnesområdet eller avsändarföretaget. Då kommer din beställning levereras till dig, men dina personuppgifter lämnas inte vidare till avsändarföretaget.

Dina uppgifter kan hanteras inom IDG, exempelvis för uppföljning av din beställning via telefon och för att fullfölja din beställning.

Var lagrar ni personuppgifterna?

Uppgifterna sparas i vår centrala kunddatabas (i Sverige), i vår applikationsplattform (Salesforce i Europa) samt i egna loggar och integrationstjänster hos Microsoft Azure på Irland.

Hur motiverar ni hanteringen av mina personuppgifter?

Vi stödjer oss på samtycke som rättslig grund. En vanlig fråga är huruvida detta samtycke är frivilligt, då Working Party 29 menar att det inte är rekommenderat att knyta samman samtycke med villkor för en tjänst när det inte är nödvändigt för att genomföra tjänsten (se punkten “conditionality” under WP29 guidelines for consent och skäl 43 under dataskyddsförordningen). Ett huvudsyfte med denna tjänst är just att knyta ihop leverantörers kunskap och erbjudanden om lösningar med informationssökande intressenter på företag. Därför anser vi att samtycket är giltigt, relevant och nödvändigt både för att leverera tjänsten såväl som för transparens gentemot användare av tjänsten.